Kynšperk: Dům pro seniory hledá sponzory na mobilní zahrádku (TV Západ)

Zařízení pro seniory v Kynšperku nad Ohří pokračuje ve vylepšování prostředí pro své klienty. Po voliéře a pergole pro posezení chystají mobilní zahrádky pro pěstování bylinek, zeleniny a květin. Podobně jako v minulosti s pergolou se i nyní přihlásili do výzvy programu Plníme přání seniorům, ale bohužel nebyli vybráni. Přesto se nevzdávají a hledají cesty, jak zahrádky pořídit.

„Tyto mobilní zahrádky, mobilní záhonky by byly využívány v době pěkného počasí. Dostali by se k nim bezproblémově i naši vozíčkáři, naši imobilní klienti a v případě horšího počasí by mohla být tato plocha využívána na úplně něco jiného, protože tyto záhonky by se mohly odstranit jednoduše a tu plochu můžeme třeba zakrýt a využít na úplně jinou akci,“ vysvětlil ředitel zařízení Jiří Hrubý.

Zařízení se snaží vytvořit pro své klienty prostředí, které se co nejvíce podobalo jejich předchozímu domovu.

„My jsme jim tady vytvořili druhý domov. Chceme, aby se tady cítili jako doma. U těchto klientů bylo normální, že měli zahrádky. Kamarádi chodili, starali se o ně a my chceme, aby si vzpomněli na ty časy, když byli doma a chodili na tu zahrádku a starala se o ni. Takže proto, aby měli důvod kam chodit, starat se o něco, aby byli doma. Záhonky budou určitě v takové výšce, aby na ně mohl každý klient. Budou přizpůsobeny tak, aby jak vozíčkáři, tak chodící klienti k těmto záhonkům mohli,“ popsala fungování budoucí zahrádky administrativní pracovnice Iva Jirásková.

Nápad seniory nadchl, a tak se nyní hledají peníze na realizaci.

„Odhadujeme náklady tak, jak jsme koukali na internet na nabídky firem, které se zabývají tímto, někde kolem padesáti, šedesáti tisíc. Nejen na ty záhonky, ale musíme tu plochu ohraničit, musíme nakoupit sazeničky, hlínu a tak dále. Chceme požádat širokou veřejnost o spolupráci, pokud by měli chuť a chtěli přispět na tento projekt, tak budeme nesmírně rádi. Můžeme nabídnout i možnost zviditelnění těchto dárců na bannerech, které budeme umisťovat okolo této plochy,“ nabídl Hrubý.

Už dříve si v zařízení vybudovali modlitebnu za vlastní prostředky. Náležitě pyšní jsou na výjevy z Křížové cesty v obrazech.

„Tato modlitebna je hojně využívána. To prostředí je velice pěkně upravené a ještě drobnými úpravami si myslím, že docílíme ještě lepšího vzhledu, než je v současné době a myslím, že jsme vytvořili, velice důstojný stánek pro odpočinek a klid a pozastavení se v našem zařízení tak, jak jsme u nás zvyklí,“ dodal Hrubý.

Přispět je možné na účet 27-6759810217/0100 či v hotovosti při podpisu na základě darovací smlouvy s uvedením účelu. V tomto případě se nejedná o veřejnou sbírku dle zákona č. 117/201 Sb., ale o dar. Dárci si budou moci prohlédnout zahrádku na Dni otevřených dveří na konci května.

„Už čtvrtý ročník, který se koná 28. května, a já bych všechny ráda pozvala i potencionální sponzory, aby přišli se podívat na Den otevřených dveří, kde vystoupí mažoretky města Kynšperka, naše skupina z domova důchodců Šarkani a Iveta Simonová s Viktorem Sodomou. Budou tady stánky, kde budou nabízeny výrobky našich klientů, bude tady různý doprovodný program. Myslím si, že to bude plné zábavy a zajímavých událostí. Takže určitě neváhejte a přijďte,“ pozvala všechny Jirásková.

Na stránce projektu je možné sledovat stav konta mobilní zahrádky. V době zpracovávání reportáže zde bylo 11 tisíc korun.

Facebookový profil zařízení je zde.

#Kynšperk #senioři #dar #mobilní_zahrádka #příspěvek #pomožte

Media

štítky

Migrujeme na REGIONZÁPAD … pojďte s námi!