Cheb: Plánované opravy komunikací a kanalizací půjdou do desítek milionů (TV Západ)

Město Cheb chystá v letošním roce spustit několik oprav kanalizací a komunikací. Dočkat by se měli jak obyvatelé Hájů, tak se plánují rekonstrukce v centru.

„V první řadě to bude ulice Jižní. Toto už máme dohodnuto s CHEVAKem. Čekáme teď na odpověď a na definitivní podpis smlouvy. Realizátorem bude CHEVAK, ale my na to přispíváme prostředky. Bude to odkanalizování ulice Jižní. Tato jde v podstatě směrem k levému břehu, k tomu sportovnímu areálu. Tam je už v podstatě připraveno napojení na stávající kanalizaci. Čili to se bude realizovat letos. Předpokládaná cena bude asi kolem 2 miliónů 700 tisíc korun. Uvidíme, za kolik se podaří vysoutěžit. Pak máme připraveno odkanalizování ulice Zemědělské. Chtěli bychom zahájit letos. Teď jsme obdrželi v podstatě veškerou finální projektovou dokumentaci. Budeme řešit stavební povolení a všechno, co s tím souvisí. Bude tam více aktivit. Budou tam jednak plynaři, jednak CHEVAK, a také ze ZČE. Ti budou řešit přeložku elektriky. Pokud se nám toto podaří na závěr letošního roku zahájit, tak by to bylo velice dobře. Dále máme s CHEVAKem Střížov. Zde se řeší také kanalizace. Opět je to příspěvkem od města Chebu. Realizuje CHEVAK. To jsou asi ty nejdůležitější místa, co se týkají kanalizace. Pak máme v plánu opravit ještě komunikaci. Jedná se samozřejmě o komunikaci, když se dělal obchvat, tak to byla ta Na návrší, kde byly problémy, protože se trošičku propadá. My tu komunikaci chceme převzít od Karlovarského kraje, protože patří Karlovarskému kraji. Musí se tam opravit i dešťová kanalizace a chodníky. V podstatě až do Vrázovy ulice. Pak máme ještě jednu ulici, kterou budeme řešit. To je Máchova. Tuto jsme měli zprojektovánu. Příliš tam nesedí výška, respektive počet schodů. Teď se to předělává. Počítáme, že do tří miliónů by se tato akce měla vejít. Taky je to ulička, která není osvětlená, zatéká tam dešťová voda. V podstatě ty schody, které tam jsou, jsou poškozené. Čili je to zapotřebí udělat. Předpokládáme, že někdy v červenci by se mohla realizovat i tato ulička,“ vyjmenoval místostarosta Chebu Pavel Hojda.

U rozsáhlého projektu v ulici Zemědělská je předpokládaná cena okolo 47 milionů včetně DPH, u ulice Na Návrší pak 37 milionů včetně DPH. U obou akcí bude ještě třeba jednat s Krajskou správou a údržbou silnic.

#Cheb #kanalizace #komunikace #opravy #CHEVAK #Jižní #Zemědělská #Vrázova #Máchova

Media

štítky

Migrujeme na REGIONZÁPAD … pojďte s námi!