Plesná, Bad Brambach: Obnova silničního spojení začala (TV Západ)

Historické silniční spojení mezi městem Plesná na Chebsku a saskými lázněmi Bad Brambach se po dlouhých letech opět obnoví. Slavnostní zahájení výstavby více než dvou kilometrů komunikace v rámci Programu přeshraniční spolupráce se odehrálo v pátek 10. března.

„Pomůže to turistickému ruchu. Samozřejmě to posílí naší vzájemnou spolupráci, kterou už léta, vlastně už od roku 2010, provozujeme,“ vysvětlil přínos projektu Petr Schaller.

Lead partnerem nebo také nositelem projektu je Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje a další partnerem pak město Plesná na české a Zemský okres Vogtland a obec Bad Brambach na straně německé. Celkové náklady na projekt mají být okolo 10 milionů EUR.

Stavební práce na české straně v objemu přes 76 milionů korun bude z 85 % hradit dotace Evropské unie z fondu pro regionální rozvoj, pět procent přidá stát prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj a 7,7 milionu dodá Karlovarský kraj. Další částí projektu jsou stavební úpravy přímo ve městě Plesná.

„V rámci této akce se budou budovat nábřežní zdi. Dále upravovat koryto potoka Plesná. Samozřejmě s tímto souvisejí chodníky, parkovací místa a veřejné osvětlení. Všechno toto vlastně bude z devadesáti procent hrazeno dotací. Deset procent městem,“ uvedl Schaller.

Město vyjdou investice na více než 26 milionů. Slavnostnímu poklepání na základní kámen projektu předcházely projevy zástupců jednotlivých účastníků projektu.

„Musím poděkovat bývalému vedení Karlovarského kraje. Tento se zasloužil o realizaci tohoto projektu v rámci přeshraniční spolupráce Česká republika, Svobodný stát Sasko. To velké poděkování si myslím, že je tady důležité zmínit. Protože ta jednání nebyla jednoduchá,“ připomněla hejtmanka kraje Jana Vildumetzová.

Projekt by měl skončit 31. října příštího roku. Obnovená silnice povede z centra Plesné podél zchátralého areálu Tosty. O jeho koupi a následnou přeměnu na výstavní a společenské prostory, už město dlouho usiluje.

„V současné době máme podanou žádost i na revitalizaci celého bývalého komplexu textilní fabriky. Zde
musíme čekat do léta letošního roku na monitorovací výbor bude, zda nám tu dotaci schválí. Samozřejmě byli bychom rádi, kdybychom to v letošním roce mohli zahájit. Měla by to být muzeální expozice Plesné a partnerské obce v bavorské části Erbendorfu. Měli by se tam vytvořit nějaké expozice. Např. geologie této naší oblasti. A pak samozřejmě téma vysídlení a osídlení původního obyvatelstva,“ dodal Schaller.

Rozpočet na tuto revitalizaci se odhaduje na zhruba 65 milionů korun. Město musí areál, kde se nachází i 10 tisíc metrů čtverečních pozemků vykoupit, za asi 4 miliony korun. V Plesné chtějí také pokračovat navazujícím projektem na zkrášlení centra města.

#Plesná #BadBrambach #silnice #zahájení #spojení #Schaller #Vildumetzová

Media

štítky

Migrujeme na REGIONZÁPAD … pojďte s námi!