Cheb: V dílně na demontáž elektroodpadu má práci 50 lidí (TV Západ)

Od roku 2005 funguje na chebském sídlišti Skalka provoz na ruční demontáž elektroodpadu. Práci zde nachází téměř pět desítek zdravotně postižených lidí. Zařízení má nejistou budoucnost, protože velcí dodavatelé elektroodpadu jej postupně přestávají dodávat.

„To znamená, že to jsou chráněné dílny se státní dotací. V podstatě elektromateriál, který se tam sváží, je ze sběrných dvorů. Dílny mají i smlouvu s organizacemi, které sbírají elektroodpad. Samozřejmě občané města Chebu mohou přímo na místo dovézt svůj elektroodpad,“ popsal místostarosta Chebu Zdeněk Hrkal.

Zařízení, které se nachází v části areálu bývalé školky v ulici Lesní, vytřídí ročně téměř 500 tun elektroodpadu. Sváží se sem například staré televizory s CRT obrazovkami, na jejichž demontáž zde mají speciální zařízení. Největším oříškem jsou vysloužilé pračky. Mají velké množství dílů, jsou těžké a obsahují velké kusy závaží z betonu. Za tuny vybraného betonu z praček pak firma sama musí platit jiné společnosti, která jej od ní odebírá. Díky financování platů zaměstnanců z Úřadu práce se provoz udrží. Tržby za vytříděný elektroodpad by nestačily.

„Prodávají elektroodpad, ať už to jsou plasty, drahé kovy. To, co demontují, třídí. Tedy ve své podstatě recyklují. Jak jsme se dozvěděli, tak více jak 90 % elektroodpadu prodávají. Z toho zbývá něco okolo pěti procent materiálu, který se nedá recyklovat. Jsou to např. speciální skla. Tato se už nedají recyklovat. Ty se pak vlastně likvidují jako tuhý odpad. Jinak přes těch 90 % recyklují. Tím, že je to ruční práce, tak ta kvalita je mnohem větší, než když je to práce strojová, kde se třídí různými chemickými procesy nebo nějak podobně,“ přiblížil místostarosta.

Město podporuje zařízení tím, že jeho sběrné dvory jsou stabilním dodavatelem materiálu ke zpracování. Pro firmu je situace složitá a své dodavatele hledá po celém kraji.

„Toto nebezpečí tady je, protože ten objem elektroodpadu se sníží. Takže Marketa Remone bude hledat jiné zdroje, odkud by vlastně získala tento elektromateriál, elektroodpad. Samozřejmě tímto nabádám občany, aby nosili elektroodpad přímo do Markety nebo do našich sběrných dvorů. Z těchto se to pak bude svážet přímo do dílen,“ požádal Hrkal.

V době vzniku se obyvatelé sídliště obávali hluku a ekologické zátěže, ale dnes je situace klidná.

„Mnozí lidé z okolí ani neví, že tam tento provoz je, že tam funguje. Je to tam absolutně čisté. Nedochází k úniku freonů, protože se tam nelikvidují ledničky. Všechno, co se dělá, se dělá naprosto pod dohledem odborníků. Samozřejmě i Hygienická stanice tam dělá pravidelné kontroly. Takže občané si občas ani neuvědomí, že tam takovýto provoz je. Je tam klid, kamiony tam nejezdí,“ dodal Hrkal.

Zařízení Marketa Remone na zpracování elektroodpadu plní důležitou funkci při zaměstnávání lidí se zdravotním hendikepem, kteří by jen velmi těžko hledali uplatnění na běžném pracovním trhu.

#Cheb #elektroodpad #Skalka #zdraví #recyklace #hendikep #práce #demontáž #Remone #Hrkal

Media

štítky

Migrujeme na REGIONZÁPAD … pojďte s námi!