Cheb: Výběrko na Lokomotivu napadl jeden z účastníků (TV Západ)

Překvapením pro zastupitele města Chebu byl e-mail, který dorazil do schránek všech v den konání zasedání od plzeňské firmy. Ta se ucházela ve výběrovém řízení o rekonstrukci první etapy rekonstrukce stadionu Lokomotivy. Zde má vzniknout hřiště s umělým trávníkem.

„My jsme si nechali samozřejmě dopis prověřit. Zda-li se to, co se tam píše zakládá na pravdě. Po prověrce jednak podkladu výběrového řízení, ale dokonce i na základě dotazů, které jsme vedli k jednotlivým obcím, kde se prováděly akce umělých trávníků, musím konstatovat, že to, co se píše v dopise, který nám zaslala firma PROLEMAX, s.r.o., plzeňská firma, která se zúčastnila výběrového řízení, se nezakládá na pravdě. Může se stát, že některé věci vyjdou časem jaksi na povrch. Možná se i dopřesní. Ale to, co jsme zatím prověřovali, a co jsme zatím nechali prověřit, se prostě nezakládá na pravdě. Byl jsem překvapen, že dopis byl zaslán až po lhůtách, které byly na možnost odvolání. Nevím, proč se firma PROLEMAX neodvolala v průběhu výběrového řízení. A nedoložila tyto tzv. pravdy z jejich strany,“ podivuje se místostarosta Chebu Pavel Hojda.

Plzeňskou firmu jsme oslovili se žádostí o rozhovor.

„Problematiku jsme vysvětlili na mnoha stránkách (v příloze zmíněného e-mailu) poměrně podrobně a detailně a nedá se to vysvětlit krátkým, dvouminutovým rozhovorem. Počkáme na vyjádření města,“ řekl jednatel Prolemaxu Jaroslav Karásek.

„U nás to znamená, že my samozřejmě pokračujeme ve stavbě. Zadáváme a zadali jsme vítězi výběrového řízení. Snad jedna taková zajímavost. Existuje určité propojení mezi firmou PROLEMAX, s.r.o. a firmou VYSSPA , která v loňském roce vyhrála výběrové řízení na rekonstrukci areálu Lokomotivy. Když měla nastoupit, tak nám oznámila, že prostě nestihne termín, a že vůbec nenastoupí. Tím nám v podstatě v loňském roce akci zmařila,“ dodal Hojda.

Projekt první etapy musí být dokončen v letošním roce. Kromě odstranění části ochozů, se hřiště se posune směrem k bývalému vedlejšímu vchodu z Dyleňské ulice. V etapě druhé pak dojde ke zbourání stávajících tribun a výstavbě druhého fotbalového hřiště.

Media

štítky

Migrujeme na REGIONZÁPAD … pojďte s námi!