Region: Včelaři dostanou stejný příspěvek jako loni (TV Západ)

Výše prostředků na dotace na podporu včelařství z rozpočtu Karlovarského kraje bude v letošním roce stejná jako v roce loňském. Nová jsou ale pravidla čerpání, které by si měl každý žadatel pozorně prostudovat.

„Tak jako každý rok i pro rok 2017 připravil Karlovarský kraj dotaci pro včelaře. Na obnovu jejich zařízení nebo pořízení nových. Zastupitelstvo uvolnilo tak jako v loňském roce 1 milión 400 tisíc korun. Znamená to, že jsme uspokojili přibližně sto žádostí. Maximální výše dotace činí 14 tisíc korun. Dejme tomu, že tři desítky žádostí nebyly uspokojeny. Předpokládáme, že tyto budou potom upřednostněny v roce 2018. Počet se nijak zásadním způsobem nemění. Proto nenavyšujeme, ani nesnižujeme objem této dotace. Řekl bych po jednání s předsedy jednotlivých okresních organizací, že situace je v tuto chvíli stabilizovaná. Počet včelstvech mírně roste,“ uvedl radní kraje Karel Jakobec.

Řádné vyúčtování výdajů musí žadatel předložit kraji do konce března.

Media

štítky

Migrujeme na REGIONZÁPAD … pojďte s námi!