Region: O projekt Dáme si pozor II senioři projevili veliký zájem

Dáme si pozor II. je pokračováním projektu Dáme si pozor z roku 2015.

Projekt byl určen pro osoby starší 65 let ze sociálně znevýhodněných a sociálně vyloučených lokalit, které z fyzických nebo finančních důvodů nemohou navštěvovat kluby a svazy seniorů ve větších městech. Vytvořené kalendáře napomáhají k informovanosti a osvětě v oblasti kriminality páchané na seniorech.

V září 2016 – po oslovení zastupitelů měst a obcí se do projektu zapojilo 22 obcí z Karlovarského kraje.

Senioři na setkáních – besedách s policisty obdrželi roční kalendáře s preventivní tématikou. Každý měsíc je věnován určité trestné činnosti, doporučením a radám, jak chránit svůj majetek, život a zdraví a jak se bránit kriminalitě páchané na seniorech.
K projektu se přihlásilo původně 22 obcí, mezi kterými byly také ty, které se účastnily první etapy projektu. V rozmezí od 15. listopadu 2016 do 15. února 2017 proběhlo 22 besed, na které přišlo 1219 seniorů.

O úspěšnosti projektu svědčí ta skutečnost, že se s žádostí o besedy a přednášky pro seniory dodatečně přihlásilo sedm dalších obcí (Pernink, Sokolov, Bražec, Verušičky, Otročín, Kynšperk a Nebanice) se 150 seniory.

Kromě přednášky a diskuze byly při besedách použity další nástroje jako byl film Šmejdi, prezentace, asertivní techniky, DVD-NE-bezpečný věk.

Je potěšující, že zájem o osvětu a informovanost z oblasti kriminality páchané na seniorech vzrůstá a šíří se po dalších obcích nejen se sociálně znevýhodněných lokalit, ale i z větších měst a obcí.

Zvýšil se také zájem zástupců obcí pracovat se seniory a věnovat jim větší pozornost v oblasti prevence kriminality.

Kromě zájmu se též zlepšila spolupráce zástupců obcí a měst s PČR v oblasti prevence kriminality v malých obcích. Zvýšila se aktivita a zájem seniorů o problematiku ochrany svého života, majetku a zdraví.

Zlepšila se osvětová činnost pro a mezi seniory a spolupráce PČR s obcemi v oblasti prevence kriminality. Počet kalendářů byl, pro velký zájem, nedostačující.Senioři s vděčností přivítali nabídku besed ze strany policie ČR, na setkáních byli aktivní a projevovali velký zájmem o problematiku.

Projekt „Dáme si pozor“ proběhl ve dvou etapách, ale není jednorázovou akcí, v budoucnu bude využita spolupráce se starosty a i v dalších letech budou organizována osvětová setkání se seniory.

Na základě zkušeností práce se seniory a navázaných kontaktech bude vytvořen tematický plán přednášek a besed. Starostové i senioři se těší na další setkání a pokračování projektu.

Ze strany PČR budou obcím i nadále nabízeny preventivní aktivity a osvětové besedy ve směru k seniorům s rozšířenou problematikou. Jednotlivá témata budou navazovat na aktuální problémy, se kterými se senioři i policie v dnešní době setkává.

Ze strany starostů byl projekt hodnocen velmi pozitivně a do příštích let přislíbili další spolupráci.

Pozitivně hodnotí projekt i širší a odborná veřejnost, která oceňuje zájem o problémy seniorů, který byl dosud z velké části prevence kriminality opomíjen.

Zdroj: Policie ČR
#Region #senioři #beseda #policie #šmejdi #problematika #kriminalita #starostové #obce #účast #spolupráce #kalendář

štítky

Migrujeme na REGIONZÁPAD … pojďte s námi!